Кметът на Чепеларе издаде заповед за организирано почистване на снега

04 Dec, 2023

Кметът на Община Чепеларе Боран Хаджиев издаде заповед във връзка с подготовката и готовността за работа при зимни условия.

Ето какво гласи заповедта на градоначалника:

  1. Ръководителите на държавни и общински ведомства, фирми и собственици на търговски обекти и хотели на територията на Община Чепеларе да организират почистването от сняг на подходите към сградите, прилежащите им тротоари, пешеходни зони, стълбища и стълбищни площадки и да събарят по безопасен начин надвисналия сняг и ледени висулки.
  2. Задължават се гражданите да почистват прилежащите тротоари, стълбищата и стълбищните площадки около домовете и жилищните кооперации и да събарят по безопасен начин надвисналия сняг и ледени висулки.
  3. Да се ограничи паркирането на личните моторни превозни средства по главните направления на пътната и уличната мрежа на общината, за осигуряване на безпрепятствена работа на снегопочистващата техника.

На лицата, неизпълнили задълженията си по Наредба за чистота и опазване на околната среда в Община Чепеларе ще бъдат налагани предвидените санкции.

Заповедта да се оповести на населението чрез таблата за информация, интернет страницата на общината и изпрати на кметовете, кметските наместници по населени места и гл. експерт АОН в к.к. Пампорово за сведение и изпълнение.

Контролът по заповедта е възложен на заместник-кмета на Община Чепеларе инж. Стоян Кузмов.

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура