Организират събитие за популяризиране на добри практики с европейско финансиране

01 Dec, 2023

2023-та година е ключова за европейските средства и бенефициентите в България.

Приключват програмите и проектите от Програмен период 2014-2020 г., като същевременно вече стартираха новите Европейски фондове при споделено управление, като част от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са факт.

През 2023-та година обръщаме поглед назад към постигнатото с европейско финансиране през изминалия програмен период, към предизвикателствата и научените уроци в Област Смолян.

Сред множеството европейски проекти е важно да отличим пред широката общественост някои добри практики, за да почерпим вдъхновение занапред и да надградим постигнатото до  момента.

В тази връзка ОИЦ – Смолян организира събитие на тема „Споделяне на добри практики от проекти с европейско финансиране в област Смолян“, което ще се проведе на 05.12.2023 г. /вторник/ от 10:30 часа в зала 247 на Общинска администрация – Смолян.

Събитието е публично и има за цел да мотивира заинтересовани страни от Областта да споделят своя опит и идеи, да възстановят стари и да поставят началото на нови партньорства, както и да насърчи участниците да са още по-активни в осъществяване на своите идеи с европейско финансиране.

В него участие ще вземат представители на общини, НПО и институции от Област Смолян, които ще разкажат за свои изпълнени проекти, които считат за иновативни, интересни и с висока добавена стойност.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура