Община Доспат успешно предоставя социални услуги по проект „Грижа в дома”

30 Nov, 2023

48 възрастни хора и лица с увреждания  ползват мобилните здравно-социални услуги на проект „Грижа в дома в община Доспат“, който надгражда успешното изпълнение на предишните два „Патронажна грижа“ и „Патронажна грижа+“. 

Дейностите по проекта включват предоставяне на почасови и мобилни здравно-социални услуги и психологическа помощ по домовете на възрастните хора и тези с увреждания.

В момента работят медицинско сестра и домашни санитари, които посещават потребителите на място.

Потребителите бяха консултирани със специалист здравни грижи  относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Проведе се супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и се оказа психологическа подкрепа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

За предоставянето на мобилните интегрирани здравно-социални услуги потребителите не заплащат такса.

Има включени потребители за, което включва доставка на храна, продукти от първа необходимост, както и административни услуги.

Срокът за реализация на проекта е до 16.01.2024 г. Той е по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура