Представиха резултатите от популяризирането на европейските средства

19 Sep, 2023

Екипът на Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на местните медии, на която бяха представени резултатите от приключилата преди дни информационна кампания на ОИЦ-Смолян в Областта.

По време на информационната кампания, проведена в периода юни-септември 2023 г., експертите на ОИЦ-Смолян посетиха всички десет общини от Област Смолян, където проведоха информационни събития за популяризиране на възможностите за европейско финансиране и на подхода Интегрирани териториални инвестиции.

Над 240 човека посетиха щанда на ОИЦ-Смолян, получиха информационни материали и отговори на своите въпроси. Екипът на ОИЦ-Смолян отчита най-голям интерес от страна на гражданите към възможностите за стартиране на собствен бизнес, както и на земеделски дейности.

На провелата се среща, Анна Болярова – експерт в ОИЦ-Смолян и  част от Звеното за медиации към РСР на Южен централен регион, представи и проведените срещи във връзка с разработването на Концепции за интегрирани териториални инвестиции – общо 23 на брой, на които са присъствали 300 човека.

Екипът на ОИЦ-Смолян изрази своята удовлетвореност от големия интерес към възможностите за европейско финансиране, както и към подхода Интегрирани териториални инвестиции.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура