Инж. Мариана Цекова временно ще изпълнява длъжността кмет на Смолян

08 Sep, 2023

Заместник-кметицата инж. Мариана Цекова ще поеме поста на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Смолян, считано от деня, следващ деня на решението за регистрация на Николай Мелемов като кандидат за кмет на Община Смолян, до встъпването в длъжност на новоизбрания кмет.

Това ще бъде гласуване на следващото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе 18 септември.

Съгласно чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

„Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира при условията на ал. 6, изречения второ и трето”.

Изборът се провежда при условията на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, като за временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете.

Съгласно чл. 161 от Изборния кодекс: „Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите”.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура