Община Смолян напомня: Живущите трябва да косят тревата около блоковете

05 May, 2023

Община Смолян извършва дейности по косене и почистване на тревните площи като приоритетни са централните градски части и други обществени територии, след което се извършва обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи.

Съгласно Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Смолян основно задължение е на всички ползватели и собственици на терени частна собственост, както и живущите в жилищните комплекси да извършат дейности по почистване и косене на тревни площи в границите на обектите, които ползват, стопанисват и притежават, с цел по ефективна обработка на определените терени и площи.

В тази връзка община Смолян напомня, че е необходимо да се организират и извършат дейности по почистване и косене на тревните площи в междублоковите пространства, както и в имотите частна собственост и такива, които са предоставени за ползване от ползватели.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура