Изготвиха план за финансово оздравяване на Община Доспат

05 May, 2023

Община Доспат уведомява местната общност, че е изготвен план за финансово оздравяване на община Доспат за периода 2023 – 2024 г.

Във връзка с Решение № 639/21.03.2023 г на Общински съвет Доспат за изготвяне на План за финансово оздравяване на община Доспат, кмета на общината инж.Елин Радев кани гражданите, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, синдикати, представители на НПО, общински съветници, кметове, кметски наместник да вземат участие в обсъждането на проекта, което ще се проведе на 05.07.2023 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на общината в гр.Доспат, ул.  ”К. П. Войвода”  № 3, в заседателна зала на ОбС Доспат.

Дневен ред:

1.Публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Доспат 2023-2024 г.;

2.Предложения за плана.

Плана е публикуван на сайта на община Доспат: www.dospat.bg ;
Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в писмен вид в деловодството на община Доспат, ул. ”К. П. Войвода” №3, както и на e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg до 17.00 часа на 04.07.2023 г.

инж. Елин Радев
Кмет на община Доспат

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура