РИОСВ-Смолян и местната власт с мерки за чиста околна среда без отпадъци

21 Mar, 2023

В съответствие с приоритетната национална политика по засилен контрол над нерегламентираните изхвърляния на отпадъци и кампанията на МОСВ „Да сложим точка на замърсяването“, РИОСВ – Смолян разпореди в срок до 31 март 2023 година, общините да извършат проверки за наличие на замърсени площи и да предприемат мерки за тяхното почистване.

Въпреки че срока на предписанията все още не е изтекъл, при проверки на обекти, прави впечатление, че всички общини вече полагат усилия за изпълнение на дадените им предписания и голяма част от натрупаните през зимния сезон отпадъци вече са почистени, отбелязаха от екоинспекцията.

Мерките са в изпълнение на набелязаните по време на срещите с местната власт през февруари цели, включващи установяване на нерегламентирани замърсявания, своевременното им почистване и предотвратяване на повторното им  възникване.

През месец април  експерти ще извършват проверки на място, като при неизпълнение на дадените предписания, ще се предприемат административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

 

  • Снимки: Преди и след почистване на замърсено място в махала Черешово, Елховец
Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура