Община Мадан продължава подкрепата за уязвими хора в домашна среда

24 Nov, 2022

Кметът на Община Мадан Фахри Молайсенов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 за реализация на поредния социален проект “Грижа в дома в община Мадан”.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Дейностите, които Община Мадан ще извършва са:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги /МИЗСУ/ по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Услугите целят повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване на 89 лица от община Мадан, които получават грижа в дома, в рамките на 12м., от следния мобилен екип:

Координатор -1 бр.,

медицинско лице/рехабилитатор- 1 бр.,

психолог–1 бр.

социални асистенти -21 бр.

 

Проектът е с продължителност 14 месеца.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура