По-висока цена на водата

04 Oct, 2022

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян, уведомява своите потребители, че на основание Решение № БП-Ц-24 / 29.09.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.10.2022 г. са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на ВиК ЕООД гр. Смолян както следва:

  • Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,879 лв./ куб. м.
  • Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,293 лв./ куб. м.
  • Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 0,923 лв./ куб. м.

Промишлени и други стопански потребители

  • Степен на замърсяване 1 – 1,268 лв./ куб. м.
  • Степен на замърсяване 2 – 1,519 лв./ куб. м.
  • Степен на замърсяване 3 – 2,003 лв./ куб. м.

В цените не е включен ДДС.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура