Община Смолян продължава предоставянето на топъл обяд до 10 декември

12 Oct, 2021

Община Смолян уведомява всички потребители, че срокът на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Смолян“ е удължен до 10 декември 2021 г.

Топлият обяд е осигурен по процедура „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът е част от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Община Смолян продължава да приема заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Всеки желаещ следва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и

Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20).

Документите са налични на гише № 1 и Гише № 2 в центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Смолян и могат да се подават от 8.30 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура