На 14 октомври ще се проведе пресконференция по проекта за обновяване на Планетариума

12 Oct, 2021

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в зала 247 в Община Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Ръководителят на проекта Йордан Щонов ще представи дейностите по изпълнението му.

Участие в пресконференцията ще вземат представителите на екипа по управление и отчитане на проекта.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура