11 юни е крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани

09 Jun, 2021

До 11-ти юни (включително) земеделските стопани могат да извършат своята пререгистрация. Крайният срок е регламентиран в наредба за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Той е обвързан нормативно с крайния срок за подаване и на заявленията за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, който тази година изтича в петък, 11 юни 2021 г.

След този срок системата се затваря автоматично и няма нито нормативна, нито техническа възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите.

След тази дата в Регистъра на земеделските стопани се въвеждат единствено нови регистрации. При тяхното извършване е необходимо заверените документи за регистрация от общинска служба по земеделие да бъдат представени лично в съответната областна дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалището на юридическото лице.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт