Предоставянето на топъл обяд в община Баните продължава

27 Apr, 2021

Осигуряването на топъл обяд в община Баните продължава и след 27 април 2021 г., като срокът се удължава до 30 септември 2021 г. Това съобщиха от общинската администрация.

Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните целеви групи по проекта:

  • Лица без или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под формата на “кетъринг”. Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село Давидково, ул.”Туристическа”2, общ. Баните, обл. Смолян.

Потребителите от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до населените места.

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по населени места.

Допълнителна информация за проекта и условията за кандидатстване може да се получи на телефон 03025/22 20, вътр. 111 в Община Баните.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура