Смолянски младежи превръщат стари дънки и тениски в практични чанти

05 Nov, 2020

Младежите от Young Improvers for Youth Development (YIYD) съвместно с Регионалната инспекция по околна среда и водите и Община Смолян стартираха инициативата “Да дадем втори шанс на старите ни тениски и дънки”.

Проектът има за цел намаляване на прекомерното използване на пластмасови изделия за еднократна употреба в ежедневието като насочи потребителите към алтернативи на пластмасата за еднократна употреба и замяната й със съдове за многократна употреба, както и детайли за компостирането – на теория и на практика. Това е проектопредложение за намаляване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба, които са основен отпадък и замърсител на градската среда и природата.

Специфичната дългосрочна цел на проекта е да се допринесе (директно и опосредствено) за изграждането на навици, базирани на принципа Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose, у младежи и така да се повлияе на промяна в доминиращият консуматорски подход спрямо (не)възобновяемите природни ресурси.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура