Община Мадан продължава патронажната грижа за хора в нужда

04 Nov, 2020

Община Мадан продължава да предоставя социални услуги на 107 лица по Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан“,  договор BG05M90P001-2.040-0104-С01, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Услугите включват закупуване и доставяне на храна, хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост/със средства на ползвателите или с пари, различни от тези от проекта. Потребителите получават съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Нает е персонал за предоставяне  на услугите – 9 куриера, които са снабдени с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

Подкрепата е осигурена по Компонент 3 на процедурата в помощ на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус Ковид-19. В обхвата на дейността се включват лица от следните целеви групи:

  • възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • Служители на доставчици на социални услуги;
  • Възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта и имат необходимост от предоставяните по процедурата услуги, могат да заявят своето желание и да получат допълнителна информация на телефон: 0893466164 – от 08:00ч.- 17:00ч. всеки работен ден до 31.12.2020г.

Подборът на потребителите по Компонент 3 се извършва от общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост от лица на територията на общината.

Проектът  е на стойност 75 210.00 лв. и дейността  ще продължи  до края на 2020 г.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура