170 души ползват „Топъл обяд”

23 Jan, 2019

170 души от община Смолян ползват към момента безплатната социална услуга „Топъл обяд”. В тях са включени и хора в неравностойно положение. „ Целта ни е да осигурим помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община. Не сме спирали да полагаме грижи за тези наши съграждани, които са в крайно затруднено материално положение и нямат близки хора на които да разчитат. Не можем да ги оставим без храна”, коментира кметът Николай Мелемов.
„Топъл обяд” стартира през 2016 г. и ще продължи до 31.12. 2019 г. Това стана възможно след като Общината бе одобрена по Проект BG05FMOP001 – 03.002 „Осигуряване на топъл обяд в Община Смолян”, директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най –нуждаещи се лица.В рамките на проекта се предоставя „Топъл обяд“ на жители от община Смолян в шест Обществени трапезарии – намиращи се в трите квартала на града – кв. Нов център, кв. Райково и кв. Устово, както и в селата Момчиловци, Смилян и Търън.Социалната услуга могат да ползват хора без доходи, без близки, самотно живеещи лица и семейства, инвалиди и др.
По проекта се предоставят и съпътстващи дейности, така че материалната помощ да върви ръка за ръка с мерките за социално приобщаване, като насочване и подкрепа, за да се помогне на хората да излязат от бедността.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура