Общинският съвет в Смолян отхвърли предложението за взимане на безлихвен заем от 4 млн. лв.

30 Nov, 2017

Общинският съвет в Смолян на днешното си заседание отхвърли предложение на кмета Николай Мелемов за взимане на безлихвен заем в размер на 3 950 000 лв. от централния бюджет. Кметът на Смолян заяви пред общинските съветници, че е получено писмо от министъра на финансите Владислав Горанов, в което се напомня да се възстановят средствата, отпуснати на Общината под формата на временен безлихвен заем. По думите на Мелемов, предвид ограничения финансов ресурс, Общината дофинансира разходите в сферата на образованието, здравеопазването и други дейности, защото при тенденцията на демографски срив, без това съответните структури не биха могли да функционират нормално. Той отбеляза, че при създалата се ситуация Община Смолян се оказва в невъзможност да спази срока до 1 декември 2017 г. за погасяване на предоставения през 2016 г. заем от 3 950 000 лв., и поради това иска да бъде предоставен нов заем в същия размер.
Общинският съветник от Коалиция за екологично и устойчиво развитие на община Смолян Стоян Иванов призова ОбС в името на жителите на Смолян да подкрепи предложението, за да се осигури спокойствие през следващата година и да не се развали балансът на бюджета на Община Смолян. Той припомни, че 2013 г., когато е кандидатствано за този заем, е била много тежка за общинските финанси на Смолян, заради неразплатени стари задължения отпреди 2011 г., информира Фокус.

„Тогава лавинообразно граждани и фирми чрез съдебни изпълнителни търсиха дължими суми от Общината към тях. Тогава бяха и блокирани сметките на общината, имаше особен залог от фирмата за почистване на общината, от Банка за развитие и много други. Тогава започна разпродажба на общинско имущество. В този кризисен момент, през декември, чест прави на кмета Мелемов, който с часове стоя при министъра, за да осигури този заем и Общината се спаси, и така – всяка година, до тази година“, каза още Иванов. Той предложи на общинските съветници да подкрепят подновяването на заема. Според Иванов последствията при отхвърляне на предложението ще са сериозни за Община Смолян.

„Субсидията от Министерството на финансите, която е 1,8 млн. лв., няма да бъде дадена, останала част от заема ще изпадне в просрочие, ще се разбалансират общинските финанси тотално и около 1270 човека, на които работодател е кметът Мелемов, може да останат без заплати. Ще се стопират инвестиционните намерения и всички останали дейности“, каза още Иванов.
Стефан Сабрутев от БСП направи предложение, с което според него ще се разсее съмнението, че исканият кредит няма да бъде изплатен. Той посочи, че би било добре исканият заем да се раздели на 12 равни части, които да се заделят в извънбюджетна сметка и накрая на годината да се изплатят на централния бюджет. Предложението на Сабрутев не бе прието от общинските съветници. При поименното гласуване на общия проект за решение за безлихвения заем от централния бюджет гласуваха 26 общински съветници, от които 13 – „за“, 4 – „против“ и 9 – „въздържал се“. Така Общинските съветници в Смолян решиха oбщината да не поиска от държавата заем в размер на 3 950 000 лв.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура