Над 310 000 кубика е повредената дървесина в Смолянско

06 Apr, 2017

През изминалата година над 310 000 кубика дървесина е добита от санитарни и принудителни сечи в област Смолян. Дърводобивът от санитарни и принудителни сечи в областта е 57% от общата получена дървесина през миналата година, тъй като приоритетно се добиват терените, засегнати от природни бедствия и нападения от дървесен корояд, съобщи Дарик.През 2016 г. са издадени разрешения за сеч за 475 000 куб.м поразена от снеголом и корояди дървесина на площ над 26 000 хектара. От планираните санитарни и принудителни сечи са добити над 65 процента от засегнатата дървесина. И през тази година ще продължи добиването на падналата и съхнеща дървесина, поразена от снежното бедствие през 2015 г. и нападения от корояди. От Районната дирекция на горите посочват като един от основните проблеми здравословното състояние на иглолистните гори и насаждения от бял бор, където са съсредоточени най-голяма част от засегнатите площи.Две хиляди фиданки ела, бор, смърч и атласки кедър бяха раздадени на жители на Смолян. Дръвчетата за залесяване са осигурени безвъзмездно по повод Седмицата на гората.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура