Обсъдиха ключови въпроси за развитието на Южен централен район

31 Mar, 2017

Под председателството на областния управител инж.Момчил Караиванов се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. Присъстваха представители на министерства, представители на областните администрации на областите Смолян, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите, както и представители на академичните среди.Инж. Караиванов откри заседанието и приветства присъстващите. Той изказа благодарности към членовете за оказаната подкрепа относно искане за допълнителна финансова помощ за НАО „Рожен”  на последното заседание на  Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Хисаря на 09 и 10 септември 2016 г., след което предостави думата на проф. Евгени Семков от Института по астрономия към БАН и директора на НАО „Рожен” д-р Никола Петров.Проф. Семков благодари на областната управа на област Смолян, на Регионалния съвет, на министерствата на финансите и на образованието: „За нас остана паметно вашето заседание в град Хисаря с решението да бъде поискана допълнителна финансова помощ за НАО-Рожен. Тези 540 хил. лв., които вече са факт и които ние ще получим през следващите месеци, са от изключителна важност за Националната обсерватория, тъй като те ще помогнат да обновим апаратурата за наблюдения, да направим необходимите ремонти на телескопите, така че те да работят ефективно.”

Бяха представени и възможности за съвместна работа с РАЦ  на БАН в Смолян, както и съвместни инициативи, реализирани до момента.Старшият икономист от Института за пазарна икономика Петър Ганев представи Регионалният профил за 2016 година на Южен централен район. Той акцентира върху икономическите тенденции, демографския профил и особеностите на пазара на труда. Като основни проблеми бяха очертани – недостигът на квалифицирани кадри и намаляващият брой на населението в трудоспособна възраст. Областният управител Момчил Караиванов представи приоритетните инфраструктурни проекти за област Смолян – ГКПП „Рудозем-Ксанти”, ГПК-Смолян, необходимостта от работно проектиране и поетапно изграждане на частична трета лента по „Път ІІ – 86 Асеновград-Чепеларе”, необходимостта от  проучвания за скоростни отсечки по пътя Смолян-Асеновград. Той обясни важността на доброто състояние на пътните артерии, които са единствената транспортна връзка за региона ни. Презентира постигнатия значителен напредък по тези проекти през последните години.Кметът на община Чепеларе Славка Чакърова представи и предложи на обсъждане необходимостта от реализирането на обект „Път ІІ – 86 обход на град Чепеларе”. Представители от Областна администрация Пазарджик докладваха по проблема във връзка с ползване на минералните води от находище „Брацигово”. Заместник-областният управител Илия Годев запозна участниците в заседанието със същността на Туристически район „Родопи”, постигнатото до момента и очакваните резултати от функционирането на организацията.Други теми, които бяха разисквани по време на заседанието на Регионалния съвет за развитие бяха свързани с разпоредбите на Закона за водите и Закона за подземните богатства, както и тяхното прилагане.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура