„Ден за превенция на риска” се проведе в Смолян

21 Oct, 2016

8В зала 115  на Областна администрация Смолян се проведе „Ден на превенция на риска”  с представители на самостоятелно действащи доброволни формирования от област Смолян. Срещата е част от планираните  дейности по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” (акроним LANDSLIDE), по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”.Андриан Петров – Зам. областен управител откри срещата. Той приветства участниците от името на областния управител Недялко Славов и от свое име. Той подчерта изключително доброто взаимодействие с доброволните формирования от област Смолян, които са доказали това на практика по време на бедствията през миналата година. Благодари отново за помощта им. Той отбеляза, че свлачищните процеси са един от големите проблеми на нашата територия, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Затова нашето участие в този проект е от огромна важност и ние сме благодарни, че ще можем да черпим опит от нашите партньори от Италия, от Полша, от съседна Гърция.

9Инж. Радка Тунева-Янчевска – координатор на проекта, представи целите, извършените дейности, както и резултатите към настоящия момент. Доброволците бяха запознати с разработения модел и специфичен софтуер, чиято основна функция е на базата на събраните метеорологични данни и количеството на подпочвената влага  да предсказват опасностите от свлачища. Софтуерът е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището в района на „Смолянски езера”.

Инж. Димитър Калайджиев – инспектор от РД ПБЗН изнесе лекция пред доброволците на тема: „Организация и дейности на доброволните формирования”. Те бяха запознати с Нормативната уредба, регламентираща дейността на доброволните формирования, както и със състоянието им на територията на област Смолян.   Проектът LANDSLIDE е с продължителност 24 месеца (от януари 2015 до декември 2016). Общият му бюджет е 650.000 EUR. За област Смолян бюджета е 61 928 EUR, като има съфинансиране в размер на 15 482 EUR.Общата цел на този проект е да се разработи и приложи иновативен модел за оценка на риска от свлачища, който да е в състояние да осигури на Европейските служби за гражданска защита динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция чрез насърчаване на култура на превенция сред съответните заинтересовани страни и физически лица. Водещата организация е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна админинстрация-Смолян; БАН-Инситут за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура