Евродепутатът Владимир Уручев призова към създаване на Регионален Енергиен Съюз

21 Sep, 2016

7Евродепутатът Владимир Уручев от ГЕРБ/ЕНП призова към създаване на Регионален Енергиен Съюз.Това стана по време на участието му в Шестата регионална енергийна конференция на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ), която се проведе на 19 и 20 септември в София. Конференцията „Енергийно развитие в Югоизточна Европа: енергийна сигурност, устойчивост, инвестиции и ръст“ бе открита от Теменужка Петкова, министър на енергетиката и Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в НС.  Участие във форума взеха народни представители, експерти от АЕЦ Козлодуй, директори на ТЕЦ-ове, Българската фотоволтаична асоциация,  Българската независима енергийна борса, представители на високотехнологични специализирани компании от България, Великобритания и САЩ, както и представители от дипломатическите мисии на страни-членки на ЕС и САЩ, акредитирани у нас.Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев, приветства  участниците в шестия регионален енергиен форум на  БЕЯФ.  Във встъпителните си думи в панела “Стратегия за Енергиен съюз и енергийна сигурност и тяхната реализация в Югоизточна Европа“, той очерта състоянието на енергийна зависимост, особено на Югоизточна Европа, изадълбочаващото се недоверие към някои от основните енергийни партньори с решаващо влияние върху вноса на енергоресурси. Владимир Уручев представи процеса по обособяването на Европейски енергиен съюз като възможност за тяхното преодоляване и очерта неговите основни направления, а именно: солидарност и доверие между държавите-членки, завършване на вътрешния енергиен пазар, повишаване на енергийната ефективност,декарбонизация на икономиката, и не на последно място – насърчаването на научните изследвания и  иновации.  В тази връзка той призова за засилване на регионалното сътрудничество и координацията на страните от Югоизточна Европа, “без непременно да се чака инициатива затова да бъде от Брюксел”. „Само чрез регионален подход може да се постигне такава свързаност на енергийните системи по брой и капацитет на връзките, които да осигуряват необходимата енергийна сигурност, както при възникване на кризи, така и за функционирането на единeн регионален енергиен пазар“, поясни още европейският представител на България в EП.

6Владимир Уручев запозна аудиторията и с част от законодателството на ЕС в енергийния сектор от т.н. „Зимен“ и „Летен“ пакет, като се спря по-обстойно върху преработения регламент EU 994/2010, касаещ сигурността на газовите доставки с акцент върху изискването за реверсивност на потоците по границите между страните-членки, както и критерия за покриване на потреблението при прекъсване на най-голямата инфраструктура.В заключение, Владимир Уручев  определи инициативата на България за изграждане на газов хъб Балкан като стратегически важна и „най-правилна стъпка за целия регион, в който се пресичат важни геостратегически интереси. За целта е необходимо е да се върви към създаване на Регионален Енергиен Съюз“, обяви Владимир Уручев и поясни, че това минава през засилване сътрудничеството със съседните държави и намирането на пресечните точки на взаимен интерес. Той призова за повече солидарност между страните в региона, за изработване на единни действия и политики в енергийната сфера на регионално ниво в които действия, освен правителството, да се включат и Парламента, с механизмите за парламентарно сътрудничество, правителствени и неправителствени организации между страните в региона, работещи в различните сфери на енергетика.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура