РИОСВ спря асфалтова база край Девин

25 Aug, 2016

33Дейността на асфалтова база в района на Девин е преустановена със заповед на директора на РИОСВ – Смолян инж. Екатерина Гаджева. Принудителната административна мярка е наложена във връзка с недобрата работа на пречиствателното съоръжение към базата. В резултат на това периодично е допускано замърсяване на въздуха с прах.На обекта е наложена имуществена санкция и са дадени предписания за въвеждане на съоръжението в технологична изправност. За допуснато замърсяване – черен дим, е съставен и акт за административно нарушение. Въпреки предприетите мерки, при направените проверки отново са констатирани отклонения от нормалния експлоатационен режим на пречиствателното съоръжение.С цел достигане на цялостно и трайно решение на проблема, дейността на асфалтовата база е спряна, до достигане на допуститимите нива на емисии, съгласно екологичното законодателството, категорични са от РИОСВ – Смолян.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура