Eкатерина Гаджева: КРОС и БСП не търсят решения, а правят политика от договорите на Титан

18 May, 2016

1Изненадващо за мен е, че на проведената среща с кмета на община Смолян, с ръководството на Клинър ООД и работната група, определена с решение на ОбС от 25 януари 2016 г., нямаше представители на КРОС и БСП като най-яростните критици на договорите за сметосъбиране и сметоизвозване. Съветниците от двете политически групи непрекъснато се опитваха да внушат, че имат твърдо намерение да разрешат съществуващ проблем, но остана само намерението им, коментира съветникът от ГЕРБ Екатерина Гаджева.„Приех да стана член на работната група, защото считам, че имам нужната квалификация в тази област, а така също като гражданин на Смолян многократно съм заявявала, че работя за интересите на съгражданите ми и в частност за намаляване на такса смет. За да мога да съм полезна, събрах нужната информация от други общини – как е организирано сметосъбирането и сметоизвозването, как се осъществява контролът и отчетността, какво се заплаща за тази услуга“, разказа тя след разговорите с кмета и ръководството на „Титан Клинър“.На практика работната група е провела само две заседания. Първото от тях – в пълен състав, но по думите на Гаджева, вместо за градивни мерки, е било използвано за нападки и обвинения. „Второто заседание протече в силно намален състав и взетите решения бяха предложени на сесия. Една от точките беше тази – за провеждане на среща с ръководството на „Клинър“ за преразглеждане на договорите. Пет дни по-късно кметът организира срещата, чиято дата и място обяви още на самото общинско заседание“, обясни съветничката.Според нея, въпреки че от работната група няма предложени конкретни мерки за оптимизиране дейността на фирмата, а само за повишаване ефективността на контрола от община Смолян, с ръководството на дружеството са били обсъдени важни въпроси. Взето е решение да се разработят различни варианти на осъществяване на дейността, включително отчитане и заплащане на услугата.„След тази среща обаче съм убедена, че целта на колегите, които се „въздържаха“ от присъствие, не е да свършат работа, а да си оставят отворена вратата за продължително говорене по темата „Титан Клинър“ и политика на гърба на кмета на общината и съгражданите ни“, коментира Гаджева.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура