Обсъдиха измененията в Закона за предучилищното и училищното образование

25 Apr, 2016

1Проведе се работна среща във връзка с прилагането и сроковете за изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, които влизат в сила от 01 август 2016 година. Участваха заместник-областните управители на област Смолян Тодор Бозуков и Андриян Петров, експерти от РИО-Смолян, представители от общините в областта, експерти от Областна администрация Смолян и други заинтересовани страни.Експерти от РИО-Смолян представиха резултати от работата на училищата (Национално външно оценяване, Държавни зрелостни изпити, олимпиади, състезания, състав, движение на учениците, участие в проекти и национални програми), включително анализ по общини.Младен Сираков – експерт от РИО-Смолян засегна въпросите, свързани със същността, задачи и срокове за изпълнение на разпоредбите от Закона за предучилищното и училищното образование до влизането му в сила. Законът за предучилищното и училищното образование, който е приет и обнародван в Държавен вестник бр. 79 от 13.10.2015 г., влиза в сила от 01.08.2016 г. и предвижда промяна във финансирането на професионалните гимназии, закриване и преобразуване на училища, извънучилищните педагогически учреждения, държавни обслужващи звена, обединените детски заведения и др. Привеждането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със закона изисква извършването на проверки, изготвяне на становища и документация, вземане на решения от компетентните органи, осъществяване на административен контрол, както и изтичане на определени срокове за обжалване на съответните процедури.2 Общините трябва да вземат решения кои учебни заведения трябва да бъдат преобразувани.„Имаме важни задачи, имаме и срокове. Областна администрация, общините, РИО-Смолян и директорите предстои да вземем важни решения, свързани с прилагането на новия закон и привеждането на елементите на образователната система в съответствие с изискванията.”, каза заместник-областният управител Тодор Бозуков, след което предостави думата на представителите от общините да изложат въпросите си относно привеждането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с измененията в закона. Заместник-областният управител увери общините, че могат да разчитат на съдействие от страна както на Областна администрация, така и на РИО-Смолян. „Търсете ни за всичко, което ви интересува, защото това са задачи пред всички нас. Времето е кратко, нямаме право на грешки, от нашата работа зависи как ще започне новата 2016-2017 учебна година.”, допълни в заключение Бозуков.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура