Обявиха конкурс за директор на театъра в Смолян

04 Apr, 2016

22Обявиха конкурс за директор на РДТ “Николай Хайтов” в Смолян, съобщиха от министерството на културата.Кандидатите трябва да са с висше образование в областта на хуманитарните науки, изисква се образователно-квалификационна степен „Магистър”. Дипломите на кандидатите трябва да са от професионални направления  „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионален опит в областта на културата – минимум 3 години.Те трябва да  представят концепция за развитието на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян за срок от четири години.Като предимства ще се отчитат владеене на западен език, квалификация по мениджмънт; компютърна грамотност.От тях се изисква и управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати,организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян. Трябва да  имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип и способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.Срокът за заемане на длъжността е четири години. Конкурсът се обявява на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти. Припомням, в края на 2015 г. за временно изпълняващ длъжността бе назначен актьорът Румен Бечев.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура