Недялко Славов: Нашата цел е колкото се може по-бързо да отворим пункта „Рудозем-Ксанти”

02 Mar, 2016

2В сградата на Областна администрация Смолян се проведе обществено обсъждане на Подробни устройствени планове на ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Участваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, арх. Андон Иванов – консултант по проекта за ГКПП „Рудозем-Ксанти”, бивш главен архитект на община Рудозем и част от проектантските екипи, които през годините са имали отношение към проектирането на граничния пункт, представители от РД „Гранична полиция”-Смолян, инж.Екатерина Гаджева – директор на РИОСВ-Смолян, експертите от Областна администрация Смолян инж.Момчил Караиванов и инж.Емил Миланов, журналисти и други заинтересовани лица.

Областният управител Недялко Славов представи извървените процедури. „От тук нататък предстои подробните устройствени планове с всички съгласувателни писма да бъдат входирани за одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и, аз се надявам, в най-кратък срок благоустройствените планове да бъдат одобрени, за да преминем към същинското работно проектиране на тези обекти.”Областният управител допълни: „Стъпвайки на текста от спогодбата, този пункт се предвижда за всички видове пътници и товари и ние сме проучили изискванията на всички заинтересовани ведомства и институции, които имат отношение към функционирането на гранично-пропускателния пункт.

1Ние предвиждаме по четири ленти в посока Гърция и четири ленти в посока България – едната е за леки коли, втората е за автобуси, третата е за тежкотоварни превозни средства и има една резервна лента при големи натоварвания.”, обясни Славов, като нагледно посочи върху схемата, както местоположението на пътните ленти и пункта, така и обслужващите и помощни сгради за персонала, който ще работи там. Той обясни, че ще бъдат изградени, както канал за дезинфекция, който е задължителен според изискванията за всички ГКПП-ве, през които преминава товарен трафик, така и хале за пълна щателна проверка на МПС-та, според изискванията на Агенция „Митници”. „В територията на пункта наклонът е 0%, а тази допълнителна серпентина се наложи да бъде изградена заради товарния трафик, който желаем да преминава през пункта.”, допълни Славов, посочвайки серпентината на чертежа. Относно въпроса за собствеността на имотите, върху които ще бъде изграден пункта и подходния път към него, всички те са държавна собственост с изключение на един, който е собственост на Община Рудозем. Във връзка с това областният управител благодари на Румен Пехливанов, в качеството му на кмет, че общината безвъзмездно предоставя имота, за да могат да продължат  процедурите по изграждането. Арх.Андон Иванов изясни въпросите, свързани с електрозахранването на пункта. Славов представи сроковете, които преследва: „Нашата цел е до края на годината да имаме избрани изпълнители за строителство, като това важи и за мен в качеството ми на възложител за ГКПП, АПИ от българска страна, като възложител на обект обходен път на Рудозем и Средногорци-Рудозем и Гръцката пътна агенция, като възложител на обекта от границата до Димарио. Като възложител по този обект, ни предстои одобрение на подробния устройствен план от страна на МРРБ, следва процедура по обществена поръчка за възлагане на работни проекти, съответно изпълнението им. Паралелно с това ние подготвяме проектното предложение, което до 30 март трябва да бъде внесено в Секретариата в Солун. Очаквам сключване на договор за финансиране най-късно май месец, което на нас ще ни даде основание в момента, в който са съгласувани и одобрени работните проекти да обявяваме обществена поръчка за избор на строител. Аз считам, че съвсем реално изпълнимо и постижимо е в края на годината да имаме подписан договор за строителство и такава е нашата цел.”Кмета на Рудозем Румен Пехливанов благодари на областният управител и на всички държавни институции, които дават пример как могат да работят съвместно, когато преследват обща кауза. Пожела успех на областния управител в начинанията по възлагане на обществените поръчки. Изрази благодарността от страна на институцията, която представлява, за активната работа по обходния път на Рудозем и пътя Рудозем-Средногорци. „В хода на работата, каквото се наложи, аз давам гаранции от страна на община Рудозем, че изцяло ще подкрепим проекта. С общинския съвет имаме единодушие по въпроса, така, че никакви административни проблеми не съзирам в бъдеще време.”, засвидетелства Пехливанов.„Нашата цел е колкото се може  по-бързо да отворим пункта и работата ни по този проект е приоритетна.”, областният управител добави в заключение.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура