Проведе се заключителна среща по проект в Чепеларе

19 Feb, 2016

66Фондация „Европейски институт” в партньорство с Центъра за пряка демокрация към Цюрихския университет осъществява проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество”. Той е финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество. На заключителната среща, която се проведе в община Чепеларе  бе обобщено до къде е стигнал проекта и беше начертана карта за действие в бъдеще, съобщиха от пресцентъра.Цел на проекта е, опирайки се на швейцарския опит в пряката демокрация, структурите на гражданското общество и представителите на местните власти в по-малки населени места в България, да започнат по-активно да използват на практика тези механизми и инструменти за разрешаване на проблеми и казуси на местно ниво.Като част от дейностите по проекта на територията на община Чепеларе през изминалите две години са проведени няколко срещи – дискусии с граждани от общината фокус-група и обучение, в което участвали лектори от университета в Цюрих и представители на общинска администрация.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура