Скандал в Общинския съвет в Смолян, 11 общински съветници провалиха гласуването на бюджета

15 Jan, 2016

211  общински  съветници от КРОС, БСП и ДПС  провалиха гласуването на бюджета на община Смолян за 2016 г.  като след обявената почивка от 10 минути не се върнаха в Сесийната зала.  Всички бяха много изненадани, защото заседанието  вървеше нормално дори и без дебати. Съветниците гласуваха точките от дневния ред, включително и тази, която касаеше техните заплати. Когато дойде ред на най-важната за бюджета,  не се върнаха.  След почивката не се завърнаха съветниците от КРОС,  ДПС , четирима от  БСП и един от „Коалиция за екологично развитие и устойчивост на община Смолян” или  общо 11.  Като цяло на  заседанието отсъстваха Кирил Хаджихристев, Кирил Асенов, Елисавета Лободова  от /КРОС/ и Данчо Киряков /ГЕРБ/, които бяха представили уведомления предварително. Така в залата останаха само 10 съветници от ГЕРБ, един от БСП, един от „Коалиция за екологично развитие и устойчивост  на община Смолян” и двама от „Коалиция за община Смолян”. Поради липса на кворум, председателят на общинския съвет Славка Каменова прекъсна заседанието и обяви, че то ще продължи в понеделник, 18 януари, от 10.00 часа.   Освен бюджета още една точка от дневния ред беше останала за разглеждане. Тя касаеше   вземане на решение за поемане на необходимите средства от ПУДОС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян – проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци“.

Ето и мненията на кмета Николай Мелемов, заместничката му Венера Аръчкова и на председателя на Общинския съвет Славка Каменова дадени пред медиите след проваленото заседание.

Кметът Николай Мелемов:

„ Изненадващо, както и изглежда организирано ДПС, БСП и КРОС ги няма след почивката от 10 минути”

„Не мога да коментирам, бяхте и свидетели, че до тук сесията вървеше нормално. Изненадващо, както и изглежда организирано ДПС, БСП и КРОС ги няма след почивката от 10 минути. Нямало е обиди,  не чух мотив до тук и даже не знам защо ги няма, не мога да коментирам. На комисии са обсъждани всички точки и предложения. Които бяха  смислени сме ги приели, не мога да го обясня, по-скоро нека те го обяснят, защото да си общински съветник преди всичко е отговорност към града и към съгражданите”, коментира патовата ситуация кметът Николай Мелемов.  Той посочи, че по другата не гласувана точка общината иска средства от ПУДОС, за да се доизгради сепарираща инсталация, което ще облекчи смолянчани, защото няма да плащаме толкова средства за депониране на отпадъците и това ще бъде от голяма ползва. ПУДОС заседава два пъти в годината. Сега ако не се вземе решението, може да се  провали самия проект,  никой отговорен човек не да иска това нещо, посочи  още Мелемов. Градоначалникът каза още, че бюджет 2016 не е по-различен от това, което е било до сега. Реалистичен бюджет, който обезпечава основната дейност на общината, най-важните капиталови разходи, които да се случат.

Председателят на ОбС Славка Каменова:

„Това, което се случи е скандално”

Скандално е това, което се случи, защото общинският съветник трябва да е личност с  висок морал и гражданска позиция,  мандатът му е възложен от  избирателите. Изключително интересно опозиционно поведение, коментира бойкота и председателят на Общинския съвет Славка Каменова. Тя прекъсна заседанието и обяви, че то ще продължи в понеделник, 18 януари,  от 10.00 часа, за да бъде осигурена дълга почивка през уикенда на съветниците.  Предоставили сме на групата на КРОС пълна документация по цялата процедура по избор на изпълнител на Теклен дол, ако това е препъни камъчето.   В крайна сметка  бюджетът  на общината покрива много дейности в социалната сфера, в  здравеопазването. Като цяло  не виждам причина,  защо съветниците не намериха  сили и кураж да изразят  становището  си публично с коя част от проектобюджета не са съгласни. Мисля, че ще се справим, обясни още Каменова.

Зам.-кметът Венера Аръчкова:

„Необосновано е напускането на общинските съветници, бягство от отговорност”

За мен  това, което се случи е бягане от отговорност. Необосновано е напускането на общинските съветници. Непонятно ми е защо действат по този начин.  Всеки един със своя глас „за”, „против” и „въздържал се” можеше да изрази своята воля и своето решение. На всички  поставени на комисии от съветници  въпроси към общинската администрация сме отговорили с всички документи и факти, които са ни поискали, коментира и зам.-кметът Венера Аръчкова. Тя обясни, че кметът Мелемов  е приел становища на комисиите да бъдат прехвърлени някои от видовете разходи за други дейности, за което са настоявали  общинските съветници.

Ако не се приеме  бюджет 2016 г. отиваме на бюджетна рамка 2015 г.  и се запазва и структура и всичко действащо през миналата година, уточни зам.-кметът по финансите.

Съветниците, които не се върнаха след почивката са : Валентин Кюлхански, Валентин Цолов, Емилия Делиева, Иван Пищалов, Илия Томов, Коста Начев, Марияна Методиева, Милен Пачелиев, Михаил Генчев, Салих Аршински и Стефан Сабрутев.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура