В Смолян ще санират 25 блока за начало

12 Jan, 2016

22По програмата за енергийна ефективност в Смолян ще бъдат санирани 25 блока на стойност 27 206 770 лв. Допустими дейности за финансиране по многофамилните жилищни сгради са: дейности по конструктивно възстановяване (усилване), основен ремонт – в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата при обследването за установяване на техническите характеристики на сградата; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.Блоковете в квартал Смолян, са 16 на брой – в ЖК „Невястата“ на улиците „Орфей“ №1 и №3, „Евридика“ №2 и №6, „Елица“ №2 и №7, „Снежанка“ №63, „Чан“ №4, №6 и №7, в ЖК „Нов център“ на улиците „Полк. Дичо Петров“ №12 и „Хан Аспарух“ №11, а също „Момина скала“ №51, „Арх. Петър Петров“ №7, „Петър Берон“ №6, бул. „България“ №57.В кв. Райково блоковете са  два  – на ул. „Наталия“ №9, бл. „Извор 3“ и бл. „Извор 1“.Седем ще се санират в Устово на улиците „Атанас Беров“ №5, „Хаджи Христо Попгеоргиев“ №16 и №22, „Атанас Беров“ №1, „Васил Райдовски“ №24-А, „Братан Шукеров“ №26 и №27.

25-те обекта бяха одобрени по първа група- 36 апартамента минимум.От нова година отпадат ограниченията за брои апартаменти и това дава възможност всички сгради да кандидатстват по националната програма за саниране.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура