Мерки за безопасност от пожари по време на новогодишните празници

28 Dec, 2015

В навечерието на 22 рязко се увеличава вероятността от възникване на пожари на обществени места или в частни домове, като най-честите причини са: паленето на свещи или бенгалски огън по елхите; ползване на пиротехнически изделия – ракети, пиратки или фойерверки; оставени без надзор електроуреди или отоплителни уреди на твърдо гориво.

 За недопускане на инциденти РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян напомня да се спазват следните препоръки за безопасност:

– елхите трябва да бъдат здраво закрепени и да се поставят далеч от пердета или други горими материални;

– да не се поставят в непосредствена близост до отоплителни и нагревателни уреди;

– по тях да не се палят свещи и бенгалски огън;

– да не се използват саморъчно изработени електрически ефекти;

– да не се оставят малки деца да играят без наблюдение около елхите;

– използването на фойерверки да става само под контрола на възрастни и съгласно указанията на фирмата-производител;

– процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с тежки последици! Техният интерес трябва да бъде задоволен с разяснение на ползата от огъня и вредата от пожари. Не им разрешавайте да си играят с кибрит или сами да палят свещи. Не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!;

– ръководители на хотели и увеселителни заведения трябва още веднъж да проверят годността на пожаротехническите средства в обектите и инсталациите за бързо откриване, и известяване на пожар, където има такива. Безотговорно е заключването на евакуационни изходи и задръстването им с материали, и оборудване;

– за безопасната експлоатация на отоплителните уреди е необходимо стриктно да се спазват инструкциите на производителя. Недопустимо е оставянето без наблюдение на включени отоплителни уреди и запалени свещи на елхата;

– комините на сградата трябва да се почистват от налепи и сажди периодично, взависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно преди всеки отоплителен сезон. Почистването на комините да се извършва само с механични средства;

– складирани горими вещи и материали на балконите представляват опасност при попадане на фойерверки, сигнални ракети или други небрежни действия.

 

При необходимост, незабавно потърсете помощ на телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура