Община Доспат с указания за ползването на дронове

06 Jun, 2024

В общинска администрация – Доспат постъпи уведомително писмо от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, съдържащо указания относно използването на безпилотни летателни системи (БЛС), наричани още „дронове“, които навлизат във все повече дейности с изключително разнообразна употреба, в т. ч. и провеждането на светлинно шоу.

Във връзка с гореизложеното, уведомяваме всички заинтересовани лица, че дейностите с БЛС се осъществяват съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства.

С посочения регламент се установяват подробни разпоредби, както за експлоатацията на БЛС, така и за персонала, включително дистанционно управляващите пилоти и организациите, участващи в тази експлоатация.

С цел осигуряване на безопасни условия при провеждане на прояви, включващи светлинно шоу с БЛС, операторът на безпилотната летателна система следва да притежава валидно разрешение за експлоатация в специфична категория, издадено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 преди започване на шоуто, което следва да се има предвид при съгласуването и/или разрешаването от местната администрация.

При необходимост от допълнителна информация, посоченото лице за контакт в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е г-жа Даниела Минчева, началник отдел „Безпилотни летателни системи, международна дейност и иновации“, e-mail: dmincheva@caa.bg, тел. 02/937 1096.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура