Смолян има обновен Планетариум с модерна Звездна зала и Обсерватория

29 Feb, 2024

В Смолян официално бе открит обновеният и модернизиран Планетариум с наблюдателна Обсерватория и Звездна зала.

Лентата прерязаха кметът Николай Мелемов и директорката на Звездната институция Цветелина Генчева.

След спечелен проект на Община Смолян на 30.12.2020 г. се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проектно предложение с наименование „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е над 4,4 милиона лева.

По проекта е извършен основен ремонт и реконструкция на сградата.

Подменени са основни енергоспестяващи източници, като дограма, топлоизолация на стени и покрив, отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации и др.

Обособена е интересна и лесно достъпна вертикална планировка за хора с увреждания.

Обсерваторията на Планетариума се сдоби с чисто нов телескоп за космически наблюдения, а Звездната зала е оборудвана с модерни технологии за уникални космически спектакли.

Емблематичният Планетариум отваря врати през 1975 г. и за изминалите 49 години се доказва като най-популярната туристическа дестинация в града и водеща в страната.

Планетариумът е посетен от почти 3 милиона ученици и граждани от страната и туристи от чужбина.

Проведени са над 30 000 лекции-сеанси в звездната зала и хиляди наблюдения с телескопи – дневни на Слънцето и вечерни на нощните небесни светила.

 

 

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура