Детски конкурс на тема „Общуването и приятелството“ в Рудозем

27 Feb, 2024

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Рудозем обявява конкурс за разказ, стихотворение или рисунка на тема „Общуването и приятелството“ за деца от 1 до 4 клас.

Готовите конкурсни творби можете да изпратите на имейла на Общинска администрация – Рудозем – oba@rudozem.bg или да предадете лично в стая №36, намираща се ет.3 в сградата на Общинска администрация.

Краен срок на подаване: 27.03.2024 г.

Най-добрите от всички произведения ще бъдат избрани и излъчени от специално съставена Комисия от обществени възпитатели към МКБППМН-Рудозем в рамките на 7 дни след края на конкурса.

Победителите ще бъдат обявени на 03.04.2024 г. във Facebook страницата на Община Рудозем, а награждаването ще се състои на 10.04.2024 г. в сградата на Общинска администрация – Рудозем.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура