Смолян ще привлича туристи с обновен Планетариум и Обсерватория

26 Feb, 2024

На 29 февруари от 10:30 часа ще бъде официално открит обновеният Общински културно-образователен център „Планетариум с Астрономическа обсерватория“ в град Смолян.

Емблематичната звездна институция отваря врати през 1975 г. и за изминалите 49 години се доказва като най-популярната туристическа дестинация в града и водеща в страната.

Планетариумът е посетен от почти 3 милиона ученици и граждани от страната, и туристи от чужбина.

Проведени са над 30 000 лекции-сеанси в звездната зала и 6 хиляди  наблюдения с телескопи – дневни на Слънцето и вечерни на нощните небесни светила.

За тези години основен ремонт не е извършен, а само частични ремонти.

След спечелен проект на Община Смолян на 30.12.2020 г. се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проектно предложение с наименование „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 4 403 997.59 лв.

След изпълнението на проекта е извършен основен ремонт и реконструкция на сградата.

Подменени са основни енергоспестяващи източници, като дограма, топлоизолация на стени и покрив, отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации и др.

Обособена е интересна и лесно достъпна вертикална планировка, дори за хора с увреждания.

Лентата на обновения и реновиран Планетариум ще прережат кметът Николай Мелемов и директорката на звездната институция Цветелина Генчева.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура