Проучват възможностите за изграждане на нов градски парк в Смолян

13 Feb, 2024

На последното заседание на Общински съвет – Смолян бе гласувано и прието предложението за създаване на временна комисия, която ще обсъди възможностите за създаване на градски парк в Смолян.

Инициативата за създаване на комисията дойде от общинския съветник Ивайло Турналиев, който предложи решение за създаване на парк, който да отговаря на нуждите на жителите и гостите на града за обособено пространство за отдих и развлечения.

“Създаването на временната комисия си поставя преди всичко една основна цел, а именно да постави пред общинската администрация и пред обществеността на Смолян, като цел номер едно в благоустройството на града ни, създаване на истински градски парк.

Това е дефицит в нашия град. Не смятам, че има друг град в страната ни от този калибър като население, който да не разполага с градски парк.”, заяви на заседанието Ивайло Турналиев.

“Целта на комисията на първо място е да събере мнения на експерти от общината и да ги обобщи, така че да се открои най-подходящата локация”, допълни той.

За председател на комисията беше избран общинският съветник Ивайло Турналиев, който внесе предложението за решение.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура