В Баните ще се проведе публична дискусия за социалните услуги

06 Nov, 2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На основание чл. 48, ал.1, ал. 2, чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги и във връзка с публикуваните на 13.10.2023 на сайта на Община Баните – Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги.

Каним всички заинтересовани лица на 07.11.2023 г. от 13:30 в зала 401 в сградата на общинска администрация Баните, да вземат участие в публичната дискусия, относно планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ЗОРКА МАДЖАРОВА
ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БАНИТЕ

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура