Пожарната: Не изхвърляйте неизгаснала жар и пепел в контейнерите за смет!

03 Nov, 2023

През месец октомври 2023 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 41 всичко излизания, от които 20 пожара, оказване на техническа помощ – 14 броя, аварийно-спасителна дейност – 3 бр.; помощ на други служби и структури – 1 бр., дежурства с пожарна техника – 2бр.,  лъжливи сигнали за тревога – 1 бр.

От възникналите пожари  5 броя са с щети. При пожарите няма загинали или пострадали граждани. При инцидент с опасни вещества (взрив на газова бутилка) е пострадала 73 год. жена.

Унищожено имущество: гора широколистна – 0,5 опушени стени – 100 м²; покривна конструкция – 15 м², фураж – 200 бали, бяла, черна и компютърна техника – 2 бр., мебели – 10 бр., фургони и паянтови постройки – 1бр.

Причините за пожарите с щети са следните: 1бр. е от късо съединение, небрежност при боравене с открит огън – 1 бр., природни явления (мълния) – 1бр., в процес на установяване – 1бр., други (непочистен комин) – 1бр.

Произшествията,  възникнали по Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян – 20 броя; РС Девин – 2 бр.; РС Мадан – 4 бр., РС Златоград – 2 бр, РС Чепеларе – 2 бр.  РС Рудозем – 1 бр. РС Доспат – 5 бр., РС Баните – 1 бр., РС Пампорово – 1 бр., УПБЗН Неделино – 1 брой.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите:

– Да почистват редовно комините от сажди, налепи и нагар. Почистването да се извършва само с механични средства.

–  Да не изхвърлят неизгаснала жарава, сгурия и пепел в контейнерите за смет.

– Да не оставят без наблюдение, включени електрически и нагревателни уреди.

– Да използват стандартно изработени ламаринени розетки и чистачи за почистване на отворите на комините.

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел.  112!

 

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура