Мадан – пътят на кристала

26 Sep, 2023

На 3 октомври 2023 г., от 9:30 до 13:00 ч. в община Мадан ще се проведе Форум за представяне на добри практики в сферата на туризма по проект My Caves. Неговите цели са:

  • Повишаване степента на информираност за културното богатство и туристически потенциал на трансграничния регион между България и Гърция
  • Изграждане на позитивно отношение сред туристите от България и Гърция към природните забележителности в трансграничния регион
  • Стимулиране и мотивиране на решения за избор на трансграничния регион като сигурна и спокойна туристическа дестинация
  • Възстановяване на туристическите потоци след кризата от COVID-19, разширяване на групата от „постоянни” посетители и привличане на нови туристи

Форумът е част от информационната кампания на стратегически пазари в България и Гърция, която провежда община Мадан за осигуряването на надеждна и актуална информация за възможностите за туризъм в трансграничния регион.

По този начин общината работи за повишаване на ефективността на маркетинга и рекламата на туристическия продукт на община Мадан под слогана „Мадан – пътят на кристала“, предоставянето на информация и подобряването на информационното обслужване в сектора.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура