ОИЦ-Смолян проведе разяснителни срещи за интегрирани териториални инвестиции

10 Aug, 2023

Областен информационен център – Смолян проведе информационна и работна срещи, целта на които бе представяне на разяснения по отворената за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“ и осъществяване на съдействие за сформирането на партньорства между заинтересованите страни на местно и регионално ниво в процеса на подготовка на концепции.

Интегрираният териториален подход представлява подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни и участници, действащи на съответната територия.

През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

На проведената днес информационна среща присъстваха представители на местен бизнес, НПО, образователни и културни институции и граждани. По време на работната среща се включиха и представители на централната и местна власт.

При активна дискусия от страна на присъстващите бяха обсъдени различни идеи и сфери за разработване на Концепции за ИТИ, както и бъдещи възможни партньорства.

Екипът на Областен информационен център-Смолян, като част от Звеното за медиация, остава на разположение на всички желаещи да получат информация и съдействие при търсене на партньори за създаване на Концепции за ИТИ.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура