Община Смолян ще представи План за устойчива градска мобилност

10 Aug, 2023

Община Смолян организира обществено представяне и обсъждане на План за устойчива градска мобилност (ПУМГ) за периода 2023-2040г., което ще се състои на 10.08.2023 г. от 15.00 ч. в зала 247 в сградата на общинската администрация.

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, който трябва да отговори на нуждите от мобилност на хората и бизнеса в градовете и околностите им, за да се постигне по-добро качество на живот. Базира се на съществуващи практики за планиране и принципи на интеграция, участие и оценка.

Планът за устойчива градска мобилност е нова форма на стратегическо транспортно планиране, предложена официално от Европейската комисия през 2009 г. За разлика от класическото транспортно планиране, ПУГМ се концентрира не върху организацията на движението и осигуряването на инфраструктура за определени видове транспорт, а върху планирането на движението на хората в града.

Устойчива мобилност означава предоставяне на възможност за придвижване от точка А до точка Б в разумно време и на достъпна цена, като се използват най-ефективните и устойчиви форми на пътуване в името на осигуряването на обществения интерес.

Това означава, че всеки човек, независимо от неговите физически или материални възможности, трябва да може да се движи удобно през града и следователно планирането трябва да отчита индивидуалните характеристики, както и общите нужди и интереси.

ПУГМ позволява разработването на дългосрочна стратегия за развитие на мобилността на града и обвързване на текущото състояние с дългосрочните цели на Смолян.

От днес 21 юли 2023 година, проектът на Плана за устойчива градска мобилност на Община Смолян и приложение 1 към него са достъпни на официалната интернет страница на община Смолян за публични консултации.

Със съдържанието на документа може да се запознаете в следните файлове:


PDF Файл – ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

PDF Файл – Приложение №1 – БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ ПЛАН НА ПУГМ НА ГР. СМОЛЯН


Мнения, предложения, препоръки и коментари може да изпращате в срок до 21.08.2023 година на следния електронен адрес: project@smolyan.bg

Благодарим Ви за активността! Вашето мнение е важно за Смолян!

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура