Разнообразие от диви орхидеи расте в Родопите

26 Apr, 2023

Над 60 вида диви орхидеи растат в Родопите, посочи пред БТА ботаникът Михаела Йорданова.

Според нея именно в Родопите се срещат около 90 процента от представителите на семейство салепови –  семейството на орхидеите в България, което е представително за биоразнообразието и съхранението на естествените местообитания на орхидеите.

В Родопите се намират двете единствени в страната находища на една от най-редките видове орхидеи – Венерина пантофка, допълва Йорданова.

Семейството на салепите в Европа не е толкова силно представено, както в тропиците, според Михаела Йорданова, а  разпространението в Родопите на толкова различни видове е не само показател за биоразнообразието, но и индикатор за съхранена природа.

Различни видове диви орхидеи могат да се видят и в самата градска среда на Смолян, разказва ботаникът.  Предстои публикуване на научно съобщение за един вид орхидея, която се среща в кв. Райково на Смолян. В пределите на самия град има много растения от представителните родопски видове, според Йорданова.

Като пример дава един локален български ендемит, който е кръстен именно на Родопа планина, където е открит – Родопска горска майка (Lathraea rodopaea).

Паразитното растение, което паразитира върху корените на различни видове дървета, може да се види на много места и в самия Смолян.

Емблематичното за Родопите растение – силиврякът, също се среща и в градската среда на Смолян. Находищата на силивряк в Смолянска област са в добро състояние, според Йорданова, тъй като самото растение обитава често пъти недостъпни за хората места – отвесни скали, дълбоки каньони, където няма силно антропогенно въздействие.

Ендемитите са маркер за уникалността на една флора, а Родопите са на първите места в страната по брой на ендемити, според ботаника.

В планинския район има много ендемити, които са локални, т.е. характерни само за Родопите. Сред тях са родопска песъчарка (Arenaria rhodopaea), родопска самогризка (Scabiosa rhodopensis) и други.

 

Снимка: Интернет

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура