Община Доспат набира кандидати за длъжността “Социален работник”

18 Apr, 2023

В изпълнение на заповед № К-224/18.04.2023 г. на Кмета на Община Доспат и във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0064 „Укрепване на общински капацитет на Община Доспат“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027,

Община Доспат обявява прием на Заявления за  длъжността “Социален работник”, на 8 часов работен ден.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: Висше;
Трудов стаж: Не се изисква;
Други: Стаж от дейности със сходен характер е предимство;

Специфични изисквания: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация за работа с лица с увреждания. Компютърна грамотност и умение за работа в екип.
Вид договор: Трудов – за определен срок, съгласно условията на проекта /16 месеца/;
Работно време: 8 часа /пълно работно време/.

Основни задължения:
Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане;
Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и;
Прилагане на ЗЛП при предоставяне на механизма „Лична помощ“;
Прилагане на ЗХУ;
Участие в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги.

Необходими документи:
Заявление по образец;
Декларация за предоставяне на лични данни – по образец;
Документ за самоличност копие и оригинал (за справка) ;
Автобиография (европейски стандарт CV);
Заявления за кандидатстване може да намерите в Деловодството на Общинска администрация Доспат или на сайта на Община Доспат.

Начин на провеждане на подбора:
Първи етап –подбор по документи;
Втори етап– провеждане на интервю.
Срок за подаване на документи  от 18.04.2023 г. до 02.05.2023 г. включително.

Кандидатите могат да подават документи в Деловодството на Община Доспат, адрес: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3,
Телефон за контакти: 0895 532 700 – инж. Веселин Калфов.

Приложения:
Заявление за кандидатстване;
Декларация по образец;
Декларация за обработване на личните данни по образец.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура