Забраниха паленето на огън при почистване на имоти

05 Apr, 2023

На основание Заповед № РД – 133 от 23.03.2023 г. на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2023 г. до 31.10.2023 г. е обявен за пожароопасен сезон.

Поради завишения риск от пожари, вследствие на селскостопански дейности в гори и земи около защитените територии, изключително държавна собственост – резервати „Червената скала“, „Казаните“, „Сосковчето“, Кастраклий“ и поддържани резервати „Конски дол“, „Шабаница“, „Амзово“ и Момчиловски дол“, и с цел предотвратяване възникването на пожари в районите на резерватите и цялата територия на Община Смолян, се забранява паленето на огън при почистването на имотите, палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно нормативната уредба, посочват от Община Смолян.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура