Кметът Мелемов награди победителите в конкурса „С очите си видях бедата“

04 Apr, 2023

Кметът Николай Мелемов награди победителите в Общинския кръг на Международния конкурс „С очите си видях бедата“.

Той благодари на всички деца и ученици за активното им участие, както и на техните ръководители за подкрепата на своите възпитаници. Мелемов посочи, че община Смолян винаги е отворена и подпомага инициативите на младите хора.

Участвалите тази година деца и ученици бяха 211 от 2 общински детски градини, 9 общински и 2 държавни училища на територията на Община Смолян.

Представените рисунки бяха в три възрастови групи – 7-10 г, 11-13г и 14-18г. Всички участници спазиха условията на конкурса, посочи председателят на журито Зоя Цървуланова– гл.експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Смолян.

Припомняме, че през месец март т. г. комисия, определена със заповед на Кмета на община Смолян извърши подбор и класира участниците в конкурса.

Участниците представиха тематично нарисувани и интересни рисунки, изпълнени с различни художествени техники – цветен молив, акварел, темперни бои. Рисунките бяха с различни асиметрични композиции, интересни, графично и цветово.

Във всяка една от тях имаше пресъздадено действие – пожар, бедствие, земетресение и други, каквото е условието на конкурса.

Рисунките на класираните деца и ученици на първо, второ и трето място в различните възрастови групи са предадени с протокол в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Смолян за участие в Областния кръг на състезанието.

Класираните участници на призовите места, както и тези които комисията поощри получиха грамота за участие и награди.

Всички участници в общинския етап на конкурса, които не са номинирани, също получиха грамота за участието си.

Конкурсът е организиран от МВР- РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, МОН и Национален дворец на децата-София, и е заложен в националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2022 /2023 г.

КЛАСИРАНЕ:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 7-10 ГОДИНИ

ПЪРВО МЯСТО: ВЕРОНИКА СИМЕОНОВА –8 г- II А КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР.СМОЛЯН
ПЪРВО МЯСТО: ЕЛИЦА ЧАКЪРОВА – 10г – IV А КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР.СМОЛЯН
ВТОРО МЯСТО: ЙОАННА ПИЧУРОВА –10г- IV А КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР.СМОЛЯН
ВТОРО МЯСТО: НЕДЕЛЧО ДЕЛЕВ – 8г.- II А КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР.СМОЛЯН
ТРЕТО МЯСТО: АЛИ КАРАИБРАХИМОВ –7г- ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА“ С.ТЪРЪН
ТРЕТО МЯСТО: БОЖИДАРА ГЕРЗИЛОВА – 10г.- IV А КЛАС ОТ СУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР.СМОЛЯН
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 11-13 ГОДИНИ
ПЪРВО МЯСТО: МАРТИНА ПАШОВА –13 г- VII В КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
ВТОРО МЯСТО: ЕЛИЦА РУСИНОВА – 11г – V Б КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
ВТОРО МЯСТО: ЙОРДАН ЯРЪМОВ –12 г- V КЛАС ОТ ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С.МОМЧИЛОВЦИ
ТРЕТО МЯСТО: АНИТА МЕХМЕДОВА –12 г- VI А КЛАС ОТ ОУ „ЮРИЙ ГАГАРИН“
ТРЕТО МЯСТО: ЗЕЙНЕБ ГАДЖАЛОВА – 12г.- VI КЛАС ОТ ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – 14-18 ГОДИНИ
ПЪРВО МЯСТО: ЙОАНА ДИМИТРОВА –14 г- VII В КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР.СМОЛЯН
ПЪРВО МЯСТО: ИВАНА ТОДОРОВА – 16 г- Х Б КЛАС ОТ ПГИ „КАРЛ МАРКС“ ГР.СМОЛЯН
ВТОРО МЯСТО: АНТОНИЯ ДУКАТЕВА – 14 г– VIII Б КЛАС ОТ ПГИ „КАРЛ МАРКС“ ГР.СМОЛЯН
ВТОРО МЯСТО: ВЕСЕЛИНА ТРАМПОВА –14 г- VII В КЛАС ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР.СМОЛЯН
ТРЕТО МЯСТО: ЖЕНИ ШЕХОВА – 15г- IХ КЛАС ОТ ПГИ „КАРЛ МАРКС“ ГР.СМОЛЯН

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура