Община Мадан предоставя безплатно грижа в дома на нуждаещи се

27 Mar, 2023

Продължава предоставянето на почасова подкрепа в дома – почистване, приготвяне на храна, хранене, обличане, общуване и др. по проект „Грижа в дома в община Мадан“, който се  осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд +.

Допълнително се оказва рехабилитационна подкрепа, в зависимост от потребностите и възможностите в домашна среда на лицата и техните семейства, както и психологическа подкрепа – консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата относно възстановяване и поддържане на психическото равновесие.

В рамките на проекта бе обявен горещ телефон, чрез който се  предоставят услуги за най-нуждаещите се и уязвими лица – представители от следните целеви групи:

  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с увреждания;
  • Лица, поставени под карантина.

Всеки, заявил потребност на горещия телефон ще му  бъдат предоставяни услуги, свързани със закупуване и доставяне на храна, хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост – със средства на ползвателите или с пари, различни от тези от проекта.

Потребителите ще получават съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.

Услугите се предоставят от 21 социални асистенти, 1 рехабилитатор, 1 психолог и 1 координатор.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура