Област Смолян е на челните места в страната по приходи от нощувки за януари

24 Mar, 2023

През януари 2023 г. област Смолян е на едно от първите места в страната по приходи от нощувки в местата за настаняване в началото на годината.

През януари 2023 г. в област Смолян са функционирали 210 места за настаняване с над 10 легла, от които 91 са хотели и 119 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища).

Броят на стаите в тях е 4 502, а на леглата – 9 785. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.2%, а леглата в тях – с 0.3%. Спрямо януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 10.6%, а леглата в тях – с 10.7%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 109 738, като 66 004 (60.1%) от тях са от български граждани, а 43 734 (39.9%) – от чужди граждани.

В сравнение със същия месец на предходната година, през януари 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 11.6%, като в категориите с 3 звезди се увеличават с 37.8%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 5.6%, а нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 13.1%,.

През януари 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 55.7% от нощувките на чужди и 33.9% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.4% от общия брой нощувки на чужди и 40.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 25.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличават с 15.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 37 378. От всички пренощували лица 74.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.4 нощувки. От тях 35.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Пренощувалите чужди граждани са 9 625, като 52.3% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.9.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през януари 2023 г. са пренощували 80.0% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чужди граждани, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през януари 2023 г., са граждани на Турция – 21.2%, Румъния – 13.7% и Ирландия и Сърбия – по 12.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2023 г. е 36.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 61.1%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 37.1% и с 1 и 2 звезди – 18.2%. Заетостта на леглата се увеличава с 15.0 процентни пункта спрямо месец декември 2022 година.

В сравнение със същия месец на предходната година, през януари 2023 г., заетостта на леглата в местата за настаняване нараства със 7.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2023 година са 6 723.7 хил. лв. – от българските граждани са 3 671.3 хил. лв., а от чужди – 3 052.4 хил. лева. В хотелите са постъпили 85.5% от общите приходи на областта.

В сравнение с януари 2022 г. приходите от нощувки на чужди граждани се увеличават с 58.4%, а приходите от български граждани намаляват със 7.8%.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура