4 пътни участъка в Смолянско ще бъдат ремонтирани

24 Mar, 2023

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантска услуга при извършването на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на 4 пътни участъка на територията на Областно пътно управление – Смолян.

През декември 2021 г. обилните валежи от дъжд и придошлите води на реките Арда и Широколъшка и снеготопенето в началото на 2022 г. нанесоха щети на отсечките от третокласната пътна мрежа.

Компрометирани са подпорни стени и са нарушени насипи на откосите. На отделни места има пропадане на пътното платно и са нарушени ограничителните системи.

Поръчката е в две обособени позиции, а общата й прогнозна стойност е 38 000 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават офертите си до 27 април т. г.

Първата обособена позиция е за извършване на строителен надзор при изпълнението на укрепителни дейности на три участъка от път Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин: при км 27+325, от км 28+480 до км 28+510 и от км 41+910 до км 41+950 км. Компрометираните отсечки са при селата Водата и Брезе.

Втората обособена позиция е за строителен надзор при изпълнението на укрепителни дейности на участъка преди село Могилица от път III-8683 Чокманово – Смилян – Арда – Горна Арда (от км 18+745 до км 18+775).

Отсечката е единствената пътна връзка на шестте населени места, през които преминава: Чокманово, Смилян, Могилица, Бяла река, Арда и Горна Арда.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура