Община Девин призовава за разделно събиране на биоотпадъците

16 Mar, 2023

Във връзка с настъпването на пролетно-летния сезон и почистването на градини и тревни площи Община Девин напомня, че е забранено използването на съдовете за отпадъци за:

1. Биоотпадъци от поддържане на зелени площи /трева, листна маса, клони от дървета, и др. отпадъци/, които се събират разделно, съгласно, чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 36, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Девин.

2.Трици от рязане на дърва за огрев.

Биоразградимите отпадъци да се събират в подходящи опаковки – чували и да се оставят в близост до съдове за битов отпадък. Така складирани ще бъдат извозени своевременно от служители на ОП „БКС – Девин“

Съгласно разпоредбите на чл. 41 и чл. 42, ал. 1 от Нредбата за управление на отпадъците на територията на община Девин за административни нарушения на виновните лица се наказват с глоба от 100 лв. – 1000 лв за физически лица и от 500 лв. до 3000 лв за еднолични търговци или юридически лица.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура