Местният парламент в Смолян ще заседава на 17 март

16 Mar, 2023

Общинският съвет в Смолян ще проведе редновно заседание на 17 март 2023 г. от 13.00 часа в Сесийната зала на Общината.

В предложения Дневен ред са включени 15 точки.

Сред тях са разрешение за изработване на Подробен устройствен план, както и промяна предназначението на част от няколко урегулирани поземлени имота.

В предложенията попадат и отдаване под наем на общински терени и изкупуване на недвижим поземлен имот.

Ще бъде разгледано и върнато решение №1172 от 23.02.2023г. на Общински съвет – Смолян със заповед на Областния управител.

На вниманието на съветниците ще бъде и върнато ново обсъждане на Решение № 1057 от 30.12.2022г. на Общински съвет – Смолян със заповед на Областния управител на област Смолян в частта на т.3 и т.4.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура